โรงเรียนลำปางกัลยาณี เปิดรับสมัคร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ "อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์" เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2565

สมัครสอบ & เข้าสู่ระบบ  
ระดับชั้น รายงานตัว สอบแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 08.00-08.30 น. 09.00-10.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 08.00-08.30 น. 09.00-10.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 10.30-11.00 น. 11.00-12.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 10.30-11.00 น. 11.00-12.30 น.

กระบวนการ สมัครสอบ


เปิดรับสมัคร


21 พฤศจิกายน 2565 - 4 มกราคม 2566

สอบคัดเลือก


8 มกราคม 2566

ประกาศผลสอบ


17 มกราคม 2566

** รายละเอียดอยู่ในประกาศ  **

ขั้นตอน การสมัครสอบ


1. ลงทะเบียนผู้สมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์
1.1 เข้าเว็บไซต์ math.lks.ac.th
1.2 เลือกเมนู [สมัครสอบ & เข้าสู่ระบบ]
1.3 คลิกปุ่ม [คลิกเพื่อสมัครสอบ]
1.4 กรอกข้อมูลผู้สมัครทุกช่องให้ครบถ้วนและถูกต้อง
1.5 คลิกปุ่ม "ตกลง"
1.6 ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน "คุณลงทะเบียนเรียบร้อย"
1.7 ให้คลิก "กลับหน้า Login Page"
หมายเหตุ
- เข้าสู่ระบบ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน, ว/ด/ป เกิด (พ.ศ.)

2. ชำระค่าสมัคร

2.1 โอนเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท
- ชื่อบัญชี : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
- เลขบัญชี : 020–4–0223763 – 8
- ธนาคาร : ออมสิน สาขาเซ็นทรัลลำปาง
2.2 ชำระเงินด้วยตนเอง
- ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชั้น 2 อาคารธีรอนงค์
- ในวันและเวลาราชการ
2.3 ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- เลือกเมนู [สมัครสอบ & เข้าสู่ระบบ]
- เข้าสู่ระบบ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน, ว/ด/ป เกิด (พ.ศ.)
- เลือกเมนู [ส่งหลักฐานการชำระเงิน]
- เลือกไฟล์รูปภาพหลักฐานการชำระเงิน

3. การตรวจสอบคุณสมบัติ

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว
- ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "ยืนยันชำระเงิน"
- จนท.ตรวจสอบหลักฐาน (1-2 วัน)
- เมื่อถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "เสร็จสิ้น"
- สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อนำมาแสดงตนในวันเข้าสอบ

ติดต่อ สอบถาม


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ชั้น 2 อาคารธีรอนงค์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โทรศัพท์ : 054-019664 ต่อ 3231 , 089-756-8301


Design by : yoe-lks.net